Cклад робіт при підготовці звітності по формі 7-ГР

Роботи по виконанню комплексу природоохоронних заходів з охорони підземних вод від забруднення та виснаження, підготовка інформаційного статистичного звіту їх використання за формою 7-ГР (Підземні води) проводяться щоквартально відповідно до умов спецводокористування та ліцензування.

До складу робіт входить:

  1. Заміри статичного рівня підземних вод в експлуатаційних та спостережних свердловинах.
  2. Відбір проб води із свердловин для визначення хімічного складу підземних вод відповідно до ГОСТу 2874-82 “Вода питна”.
  3. Доставка проб води до хімлабораторії.
  4. В кінці року за звітний період готується статистична форма звіту 7-ГР (підземні води) і направляється у відповідні органи контролю за охороною навколишнього середовища та територіальні геологічні підприємства.

Заміри рівнів підземних вод в свердловинах виконуються метрологічно повіреними приладами. Повірка приладів проводиться щорічно на стенді який має сертифікат Держстандарту України.

Хімічні аналізи підземних вод виконуються в сертифікованих Держстандартом України лабораторіях.