Підготовка плану відбору та витрат питних підземних вод

Під річним планом відбору та витрат питних підземних вод розуміють документ, що складений користувачем надр і визначає об’єми забору підземних вод, інших робіт, передбачених умовами спеціального дозволу на користування надрами, а також заходи з охорони надр, раціонального використання корисних копалин, промислової безпеки, відвертанню шкідливого впливу експлуатації водозабірних свердловин на навколишнє природне середовище.
Відповідно до статей 51, 53 Кодексу України про надра користувач надр зобов’язаний забезпечити дотримання вимог технічних проектів, планів розробки родовищ корисних копалин, недопущення наднормативних втрат, а також безпечне ведення робіт, пов’язаних з користуванням надрами.

Чотири основні завдання плану відбору та витрат підземних питних вод:

  • Запобігання негативним демографічним, соціальним та екологічним наслідкам інтенсивного видобутку корисних копалин загальнодержавного значення;
  • Застосування раціональних, екологічно безпечних технологій видобування корисних копалин;
  • Недопущення наднормативних втрат і погіршення якості питних підземних вод, що може призвести до втрат запасів корисних копалин;
  • Облік стану і руху запасів, втрат і погіршення якості підземних вод, а також подання до статистичних та інших державних органів встановленої законодавством звітності; додержання технологічної схеми розробки родовища питних підземних вод.

Погодження планів відбору та витрат питних підземних вод здійснюється з метою забезпечення раціональної розробки родовищ підземних вод, їх охорони та попередження передчасного виснаження.

П’ять основних нормативних документів, що регламентують необхідність розробки плану відбору та втрат питних підземних вод:

  1. Водний кодекс України;
  2. Кодекс України про надра;
  3. Методичні рекомендації зі здійснення держнагляду при розробці родовищ прісних підземних вод;
  4. НПАОН 14.0-7.01-86 «Методичне керівництво щодо прове-дення робіт з контролю за охороною підземних вод від забруднення і виснаження на території України»;
  5. ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування»

Результат:
Розроблений відповідно до нормативно правових норм та побажань зпмовника та особливих умов, належним чином оформлений план відбору та втрат питних підземних вод. Ми розробимо проект відповідно до Ваших побажань та особливих умов. Ми забезпечимо необхідну якість ресурсів та дотримання вимог чинного законодавства.

Термін виконання: щорічно в кінці року.