Розробка технологічних схем для експлуатації водозаборів підземних вод

Технологічна схема – це проектний документ, який повинен забезпечити видобування та оптимальне використання підземних вод для питних або технічних цілей з урахуванням правил охорони надр і навколишнього природного середовища, а також безпечне ведення робіт з водовідбору.

У технологічній схемі наводяться інформативні дані про природні особливості формування водоносного горизонту, його існування в умовах впливу людської діяльності шляхом використання його ресурсів (запасів). Особлива увага приділяється дотриманню правил експлуатації водоносного горизонту, розроблених на основі законодавства України та умов охорони надр, довкілля та праці людей.

Проект експлуатації водоносного горизонту у вигляді технологічної схеми (скорочено ТС) крім організації оптимального відбору води, полегшує користувачу надр щорічно складати «План відбору та витрат підземної води…» із забезпеченням вимог зон санітарної охорони та погоджувати його у контролюючих органів (нині – це територіальні управління Держгіпромнагляду України).

Таким чином, основною практичною метою розробки ТС є узаконення статусу водозабору, який експлуатує підземне джерело водопостачання, а також усвідомлення керівництвом підприємства відповідальності за підтримку у належному стані основного продуктивного водоносного горизонту, суміжних водоносних горизонтів, а також стану довкілля в межах впливу підприємства – користувача.